top
Logistics Chula
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)


ข่าวสาร / กิจกรรมของโครงการ
SCG Distribution Innovation Award 2009 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวสาร / กิจกรรมของโครงการ - ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย jianming_k   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2009 เวลา 12:45 น.

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล SCG Distribution Innovation Award 2009 ของธุรกิจจัดจำหน่าย เครือเอสซีจี (SCG Distribution) ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจจัดจำหน่าย ของเครือเอสซีจี โดยรางวัลที่หนึ่งในปีนี้ได้แก่โครงการ Customer Relationship Engagement ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ณ สำนักงานใหญ่ เครือเอสซีจี ในภาพคุณขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจจัดจำหน่าย มอบของที่ระลึกแก่ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ หลังจบงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2009 เวลา 14:40 น.
 
Scholarship PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวสาร / กิจกรรมของโครงการ - การให้ทุน
เขียนโดย jianming_k   
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 15:56 น.

ทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 จำนวน 4 ทุนการศึกษา

1. นายธีรธรรม มีเทศน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2. นายพรเทพ ตรีช่อวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

3. นายกิตติโชติ ตันติภนา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4. นายธีศิษฐ์ ก้อนแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 16:02 น.
 
Seminar PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวสาร / กิจกรรมของโครงการ - จัดอบรม สัมนา
เขียนโดย jianming_k   
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 15:21 น.

การอบรมเรื่อง "แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์" วันที่ 8 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ และ อาจารย์ วรโชค ชัยวงศ์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "Supply Chain Optimization: Case Studies and Lessons Learned" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "Inventory and Transportation Planning and Management" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2551 ณ กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ในกลุ่มธุรกิจเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "Supply Chain Distribution Network Design and Planning" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2551 ณ กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ในกลุ่มธุรกิจเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "เศรษฐศาตร์การขนส่งสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์" วันที่ 9 กรกฏาคม 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "Fundamentals of the Supply Chain" ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2551 ณ กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ในกลุ่มธุรกิจเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "โครงข่ายการขนส่งสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์" วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ เป็นวิทยากร

การอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและจัดการโดยแนวคิด 'ลีน' สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์" ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2550 ณ สายงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ และ อาจารย์ วรโชค ชัยวงศ์ เป็นวิทยากร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2009 เวลา 14:48 น.
 bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Theme, free .net domain. Valid XHTML and CSS.